Myyntitekniikat, jotka saavat asiakkaan sanomaan kyllä

Tuotteiden tai palvelujen myynnistä riippuvaisten yritysten on jatkuvasti pakko seurata omia myyntitekniikoitaan samoin kuin kilpailijoidensa. Heidän on kysyttävä: ”Miksi ihmiset ostavat heiltä eikä meiltä?” Liikemaailma ei pysy paikallaan, ja yritykset, jotka eivät jatkuvasti paranna ja jalosta myyntitekniikoitaan, eivät selviä.

Täytyykö sinun olla luonnollinen syntynyt myyntihenkilö menestyäksesi?

On yleinen väärinkäsitys, että myynti on luonnollinen taito, jolla olet joko syntynyt tai et ole. Tämä ei voi olla kauempana totuudesta. On varmasti tosiasia, että joillakin ihmisillä näyttää olevan luonnollinen kyky myyntiin, mutta myyntiin liittyy joukko taitoja ja myyntitekniikoita, joita opitaan ja tarkistetaan jatkuvasti, kun asiakastottumukset muuttuvat ja liike-elämä muuttuu sen myötä.

Itse asiassa on olemassa useita perusmyyntitekniikoita, jotka ovat olleet käytössä jo pitkään, mutta joita monet ammattimyyjät eivät tunnu ymmärtävän. Yksi näistä on, että ihmiset ostavat mitä haluavat, ei mitä tarvitsevat. Ostopäätöksen käynnistävät toiveet ja tunteet, ei logiikka, koska logiikka tulee myöhemmin, ostoksen perustelemiseksi. Joten onnistuneet myyntitekniikat keskittyvät emotionaalisiin laukaisijoihin eikä niille tarjoamasi tuotteen ominaisuuksiin.

On totta … ihmiset ostavat ihmisiltä, joista he pitävät

Toinen on, että asiakkaat ostavat ihmisiltä, joita he pitävät, joten on välttämätöntä luoda empatia asiakkaan kanssa. Itse asiassa myyntitekniikoiden tarkoituksena on periaatteessa ymmärtää asiakas ja saada asiakas sanomaan Kyllä. Kyllä-periaate on erittäin tärkeä. Esitä aluksi viaton kysymys, johon asiakas on velvollinen vastaamaan kyllä, ja tämä todella saa asiakkaan kyllä mieleen. Esimerkiksi, jos myyt puhelinta, voit kysyä, onko asiakkaan mielestä hyvä viestintä tärkeää. Tämä on yksi hyödyllisimmistä myyntitekniikoista. Muista ennen kaikkea, että asiakas ei pidä siitä, että hänelle myydään. Menestyksekkäät myyntitekniikat takaavat, että asiakkaat eivät tunne, että heille myydään, mutta että he tekevät päätöksen ostamisesta.

Toisin sanoen on käymässä yhä selvemmäksi, että onnistuneissa myyntitekniikoissa keskitytään enemmän asiakkaaseen kuin myyntihenkilöön. Yritykset, jotka ovat menestyneet parhaiten voittomarginaalinsa parantamisessa, ovat keskittyneet asiakaspsykologiaan ja pääsemään asiakkaan mieleen. Kaikessa viestinnän ytimessä haluat tietää, mikä on asiakkaasi halu saada voittoa tai pelko menetyksestä. Pelkästään näiden kahden elementin avulla voit rakentaa tekniikkasi onnistuneesti päästäksesi asiakkaasi mieleen.

Mahdollisuuksien saaminen Kyllä-tilaan mahdollisimman pian

Myyntityöpajoissa käyvien liike-elämän ammattilaisten määrä on lisääntynyt huomattavasti keskittyen syihin, miksi asiakas sanoo Ei, ja kuinka voittaa nämä syyt. Myynnin myyntitaidoilla pyritään saamaan asiakas sanomaan kyllä ja esittämään oikeita kysymyksiä, ymmärtämään asiakkaan tarpeita, saamaan asiakkaan emotionaalinen vastaus ja saamaan asiakkaan todellinen motivaatio ostaa.

Lähes jokainen ala riippuu myyntitekniikoista tavalla tai toisella. Myyntitekniikoiden kehittäminen ja parantaminen sekä keskittyminen Kyllä-periaatteeseen varmistavat varmasti, että yrityksesi voi kasvattaa markkinaosuuttaan. Lisäksi se tuo merkittäviä henkilökohtaisia etuja myyntihenkilöstölle lisääntyneen motivaation, lisääntyneen itseluottamuksen, suurempien palkkiotarkastusten ja positiivisempien asenteiden muodossa. Ympäristön luominen myyntihenkilöstön menestymiselle on viime kädessä win-win-win-tilanne, jonka avulla asiakas, myyntihenkilö ja varsinainen yritys voivat voittaa

Comments |0|